Vi kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning og supervision


Velkommen til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser!

Kompetencecentret er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik. Behandlerteamet består af autoriseret sundhedspersonale som psykologer, kliniske diætister, sygeplejersker, speciallæge i psykiatri og fysioterapeut

Vi behandler alle typer af spiseforstyrrelser – ofte i kombination med angst, OCD, traumer og depression. Vi har særlig viden om spiseforstyrrelser i relation til graviditet, diabetes, PCO og bariatrisk kirurgi. 

Gratis gruppe-behandling af BED 

Kompetencecenter for spiseforstyrrelser tilbyder gratis BED-behandling. Vi har både et gratis tilbud til unge mellem 15 og 18 år og et gratis tilbud til voksne. 

Vi har mulighed for at tilbyde gratis BED-behandling, da vi i 2022 fik puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til at behandle Binge Eating Disorder (BED) i en 3-årig periode fra 2022-2025. 

Behandlingen består af gruppeterapi og diætetisk behandling i gruppe i 25 uger. Deltagelse er gratis for patienter, der opfylder diagnosekriterier for moderat til svær BED. Det er ikke slankebehandling. 

Der er lukket for nye henvendelser til projektet. Vi åbner op igen den 20. september 2023.  


Binge Eating Disorder hos børn og unge

Kompetencecentret fik i januar 2022 midler fra Helsefonden til sammen med Tænketanken Mandag Morgen at sætte fokus på behandling af børn og unge med BED. 

I projektet indgik flere debat-aktiviteter med afsæt i et systematisk litteraturstudie udarbejdet af Kompetencecentret.

Hent litteraturstudiet om BED hos børn og unge her

Se digitalt morgenmøde, hvor litteraturstudiet bliver præsenteret her


Her kan du se Emma fortælle om BED (klik på billedet). 

Gruppe for unge med spiseforstyrrelse

Der er ledige pladser i vores gruppe til unge med spiseforstyrrelser. Gruppen mødes én gang om ugen i 20 uger. Der er op til 6 deltagere i gruppen. 

Læs mere om vores tilbud til unge her eller skriv til os på kontakt@kompetencecenter.nu, for at høre mere.

Individuel terapi for spiseforstyrrelse

Vi tilbyder individuelle forløb tilpasset den enkelte - typisk hos psykolog og diætist - evt.  suppleret med kropsterapi ved fysioterapeut (BBAT). 

Et forløb starter altid med en grundig udredning. Online-forløb tilbydes,  og vi samarbejder med sygeforsikringen "danmark", sundhedsforsikringer og pensionsselskaber.

Kontakt os for at høre mere om muligheden for et individuelt forløb: info@kompetencecenter.nu eller 93908383 

Gruppe for voksne

Forløbet er for dig, der ønsker at deltage i gruppebehandling, men ikke kan tage fri fra studie eller arbejde i dagtimerne.  

Gruppen mødes én gang om ugen i 20 uger. Der er op til 6 deltagere og 2 psykologer. Der er også klinisk diætist tilknyttet gruppen.

Kontakt Kompetencecenter for spiseforstyrrelser på tlf.: 9390 8383 eller info@kompetencecenter.nu for at høre mere

Kurser og undervisning for professionelle

Vi afholder løbende kurser med eksperter fra hele landet indenfor behandling og forskning. 

Du kan læse mere om kurser og temaeftermiddage her eller skrive dig op til at modtage vores nyhedsbrev her:

Film om behandling af BED

Kompetencecenter for spiseforstyrrelser blev oprindelig stiftet på baggrund af puljemidler fra Sundheds- & Ældreministeriet til behandling af Binge Eating Disorder (BED) - dengang under navnet BEDklinikken - men vi har en bred erfaring fra psykiatrien og behandler meget mere end BED. Derfor skiftede vi i 2021 navn til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser. 

Klik på billedet og hør Marie fortælle om, hvordan det var at komme i behandling. 

Video Kompetencecenter - Marie.mov