Vi kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning og supervision

Velkommen til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser

Kompetencecentret er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik. Behandlerteamet består af autoriseret sundhedspersonale som psykologer, kliniske diætister, sygeplejersker, speciallæge i psykiatri og fysioterapeut.

Vi behandler alle typer af spiseforstyrrelser – ofte i kombination med angst, OCD, traumer og depression. Vi har særlig viden om spiseforstyrrelser i relation til graviditet, diabetes, PCO og bariatrisk kirurgi.

Binge Eating Disorder hos børn og unge

Kompetencecentret har sammen med Tænketanken Mandag Morgen fået midler fra Helsefonden til et projekt, der skal sætte fokus på behandling af børn og unge med BED.

Projektet skal bidrage til at sikre, at flere børn og unge modtager tidlige og forebyggende indsatser, og at der initieres relevante behandlingsforløb. På længere sigt skal projektet være med til at danne grundlag for, at der etableres behandlingstilbud til målgruppen regionalt og kommunalt.


I projektet indgår flere aktiviteter, som har sit udspring i et systematisk litteraturstudie, der blev præsenteret på et digitalt morgenmøde d. 12. maj 2022.

Hent litteraturstudiet her

Her kan du se Emma, der fortæller om BED for at andre ikke skal føle sig forkert (klik på billedet).

Gruppe for unge med spiseforstyrrelse

Der er ledige pladser i vores gruppe til unge med spiseforstyrrelser. Gruppen mødes én gang om ugen i 20 uger. Der er op til 6 deltagere i gruppen.

Læs mere om vores tilbud til unge her eller skriv til os på kontakt@kompetencecenter.nu, for at høre mere.

Individuel terapi for spiseforstyrrelse

Vi tilbyder individuelle forløb tilpasset den enkelte - typisk hos psykolog og diætist - evt. suppleret med kropsterapi ved fysioterapeut (BBAT).

Et forløb starter altid med en grundig udredning. Online-forløb tilbydes, og vi samarbejder med sygeforsikringen "danmark", sundhedsforsikringer og pensionsselskaber.

Kontakt os for at høre mere om muligheden for et individuelt forløb: kontakt@kompetencecenter.nu eller 93908383

Gruppe for voksne

Forløbet er for dig, der ønsker at deltage i gruppebehandling, men ikke kan tage fri fra studie eller arbejde i dagtimerne.

Gruppen mødes én gang om ugen i 20 uger. Der er op til 6 deltagere og 2 psykologer. Der er også klinisk diætist tilknyttet gruppen.

Kontakt Kompetencecenter for spiseforstyrrelser på tlf.: 9390 8383 eller kontakt@kompetencecenter.nu for at høre mere

Kurser og undervisning for professionelle

Vi afholder løbende kurser med eksperter fra hele landet indenfor behandling og forskning.

Du kan læse mere om kurser og temaeftermiddage her eller skrive dig op til at modtage vores nyhedsbrev her:

Film om behandling af BED

Kompetencecenter for spiseforstyrrelser blev oprindelig stiftet på baggrund af puljemidler fra Sundheds- & Ældreministeriet til behandling af Binge Eating Disorder (BED) - dengang under navnet BEDklinikken - men vi har en bred erfaring fra psykiatrien og behandler meget mere end BED. Derfor skiftede vi i 2021 navn til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser.

Klik på billedet og hør Marie fortælle om, hvordan det var at komme i behandling.

Video Kompetencecenter - Marie.mov

Gruppe for pårørende

At være tæt på en person, der har en spiseforstyrrelse, kan bringe frustration, spørgsmål og tvivl på banen. Det kan være svært at forstå situationen, og mange er optaget af at hjælpe og støtte – men hvordan gør man det bedst?

Gruppen mødes 3 gange og er for alle, der er tæt på en person med spiseforstyrrelse. Det er ofte forældre, men det kan også være andre i familien eller venner, som er tæt på.

For mere information om forløb og datoer skriv til: kontakt@kompetencecenter.nu

Læs debatindlæg om BED-behandling

Et vigtigt opråb fra en person som vi har været heldige at møde i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser.

Tryk på linket for at læse debatindlægget:

https://bit.ly/3EOCfTP