Vi kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning og supervision

Velkommen til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser

Kompetencecentret er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik. Behandlerteamet består af autoriseret sundhedspersonale som psykologer, kliniske diætister, speciallæge og fysioterapeut.

Vi behandler alle typer af spiseforstyrrelser – ofte i kombination med angst, OCD, traumer og depression. Vi har særlig viden om spiseforstyrrelser i relation til graviditet, diabetes, PCO og bariatrisk kirurgi.

Vi har desværre lukket for tilgang til det gratis BED-projekt.

Vi tilbyder individuelt tilrettelagte forløb eller eftermiddagsgruppe med egenbetaling. Læs mere her

Kurser og undervisning

Vi afholder løbende kurser med eksperter fra hele landet indenfor behandling og forskning.

Du kan læse mere om kurser og temaeftermiddage her eller skrive dig op til at modtage vores nyhedsbrev her:

BED-projektet - gratis gruppeterapi til Binge Eating Disorder

I december 2018 modtog vi midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til behandling af BED. I perioden fra 2019-2021 kan vi derfor tilbyde gratis gruppebehandling for BED.

Gruppen mødes 25 gange, en formiddag om ugen.

Læse mere om BED-behandling og BED-projektet her herVi har desværre lukket for tilgang til det gratis BED-projekt.

Vi tilbyder individuelt tilrettelagte forløb eller aftengruppe med egenbetaling. Læs mere her

Video Kompetencecenter - Marie.mov

BEDklinikken

Kompetencecenter for spiseforstyrrelser blev oprindelig stiftet på baggrund af puljemidler fra Sundheds- & Ældreministeriet til behandling af Binge Eating Disorder (BED) - dengang under navnet BEDklinikken - men vi har en bred erfaring fra psykiatrien og behandler meget mere end BED. Derfor skiftede vi i 2021 navn til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser.

Hør Marie fortælle om, hvordan det var at komme i behandling på BEDklinikken: