Vi kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning og supervision

Velkommen til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser

Kompetencecentret er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik. Behandlerteamet består af autoriseret sundhedspersonale som psykologer, kliniske diætister, sygeplejersker, jordemoder, speciallæge og fysioterapeut.

Vi behandler alle typer af spiseforstyrrelser – ofte i kombination med angst, OCD, traumer og depression. Vi har særlig viden om spiseforstyrrelser i relation til graviditet, diabetes, PCO og bariatrisk kirurgi.

Kurser og undervisning

Vi afholder løbende kurser med eksperter fra hele landet indenfor behandling og forskning.

Du kan læse mere om kurser og temaeftermiddage her eller skrive dig op til at modtage vores nyhedsbrev her:

Nyt: Gruppe for pårørende

At være tæt på en person, der har en spiseforstyrrelse, kan bringe frustration, spørgsmål og tvivl på banen. Det kan være svært at forstå situationen, og mange er optaget af at hjælpe og støtte – men hvordan gør man det bedst?

Gruppen mødes 3 gange og er for alle, der er tæt på en person med spiseforstyrrelse. Det er ofte forældre, men det kan også være andre i familien eller venner, som er tæt på.

For mere information om forløb og datoer skriv til: kontakt@kompetencecenter.nu

Læs mere her

Video Kompetencecenter - Marie.mov

Behandling af BED - hør en fortælling

Kompetencecenter for spiseforstyrrelser blev oprindelig stiftet på baggrund af puljemidler fra Sundheds- & Ældreministeriet til behandling af Binge Eating Disorder (BED) - dengang under navnet BEDklinikken - men vi har en bred erfaring fra psykiatrien og behandler meget mere end BED. Derfor skiftede vi i 2021 navn til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser.

Klik på billedet og hør Marie fortælle om, hvordan det var at komme i behandling på BEDklinikken.

BED-projektet - gratis gruppeterapi til Binge Eating Disorder

I december 2018 modtog vi midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til behandling af BED. I perioden fra 2019-2021 kan vi derfor tilbyde gratis gruppebehandling for BED. Gruppen mødes 25 gange, en formiddag om ugen.

Læs mere om BED-behandling og BED-projektet her her