BED-behandling

Binge Eating Disorder (BED) er den mest udbredte spiseforstyrrelse. Den behandles bedst i gruppe - og der er god effekt af behandlingen.

Behandling af BED
Der er 3 faktorer på spil i forbindelse med overspisninger: sult, vane og følelser. Behandlingen starter derfor med at tage sult-elementet ud af overspisninger, så man bedre kan se, hvad der er følelsesmæssigt betinget, og hvad der handler om vaner.

Sult behandles med mekanisk spisning, som går ud på at spise tre hovedmåltider og to til tre mellemmåltider i løbet af en dag, begyndende med et morgenmåltid inden for den første time. For at bryde den onde cirkel skal man fastholde dette mønster uanset, om der er overspisninger eller ej. I første omgang er det vigtigt, at personen bliver mæt, siden ser diætisten på kostens sammensætning, så kroppens behov for næringsstoffer bliver dækket.

Overspisninger er ofte udløst af svære følelser og kan være koblet til alt-eller-intet-tænkning. Når sulten er minimeret med mekanisk spisning, fokuserer behandlingen derfor på at bryde gamle mønstre og finde mere hensigtsmæssige måder at håndtere følelsesmæssige konflikter på. Behandling af spiseforstyrrelsen kræver stabil vægt og er derfor IKKE en slankebehandling.

Det er svært at komme ud af en spiseforstyrrelse alene, og det kan være afgørende at inddrage pårørende, dels for at bryde spiseforstyrrelsens hemmelighedskræmmeri, dels for at få praktisk og/eller følelsesmæssig støtte.

BED-projektet 2019-2021 - gratis gruppebehandling for BED

I december 2018 modtog vi midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til behandling af BED efter den model for gruppeterapi, vi har udviklet og dokumenteret effekten af i et SATS-pulje-projekt på Stolpegård fra 2013-16. I perioden fra 2019-21 kan vi derfor tilbyde gratis gruppebehandling for BED efter denne velafprøvede metode. Vi kalder dette tilbud for BED-projektet.

Gruppeterapi er som regel det bedste tilbud til behandling af Binge Eating Disorder. Gruppen mødes 25 gange, en formiddag om ugen. Et forløb består af 20 gange psykoterapi og 5 gange kostvejledning ved klinisk diætist i gruppen. Der er tilknyttet speciallæge i psykiatri og mulighed for deltagelse i kropsterapi (BBAT) ved fysioterapeut. Der tilbydes pårørendesamtaler og 3 gange om året afholdes pårørende-arrangementer for alle i BED-behandling.

Det er vigtigt at vide, at behandlingen IKKE er en slankebehandling, men behandling af spiseforstyrrelsen!

NB! Vi har desværre lukket for tilgang til BED-projektet finansieret af Sundheds- & Ældreministeriet.

Effekt af BED-behandlingen

I forbindelse med BED-projektet opgør Kompetencecentret effekten af behandlingen og afrapporterer til Sundheds- & Ældreministeriet - og der er særdeles gode resultater af BED-behandlingen.

Diagrammet viser en opgørelse af antallet af overspisninger før og efter BED-behandlingen fra april 2019 til oktober 2020.

I gennemsnit havde deltagerne haft 24 overspisninger den sidste måned før behandlingsstart. Ved afslutning havde de i snit haft 0,9 overspisninger den sidste måned.

Du kan høre mere om BED og den behandling, vi fik puljemidler til fra 2019-2021, i podcasten produceret af Ulla Bach Hulgård fra Baglandet på P1