Forskning og formidling

Behandlingen bygger på den nyeste viden og forskning indenfor spiseforstyrrelsesområdet, og vi laver løbende effektevaluering.

Bøger

Vi har udgivet flere bøger om spiseforstyrrelser sammen med gode kollegaer fra hele Danmark. 

BED - en lærebog om Binge Eating Disorder

Birgitte Hartvig Schousboe, Loa Clausen og René Klinkby Støving

“Spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder, BED, bør sættes på det faglige danske landkort, for selv om sygdommen har fået internationalt klinisk og forskningsmæssig opmærksomhed, er Danmark sakket helt bagud. Det fremgår det af ny fagbog fra Hans Reitzels Forlag, som forsøger at rette op på de mangelfulde behandlingstilbud for både børn og voksne, som overspiser i anfald.” Maria Cuculiza, Sundhedspolitisk Tidsskrift

Hans Reitzels Forlag, 2021

ISBN 978-87-41280-25-7 

Kort & Godt om Spiseforstyrrelser

Birgitte Hartvig Schousboe, Loa Clausen, René Klinkby Støving og Lene Kiib Hecht

Bogen giver viden om de forskellige former for spiseforstyrrelser, behandlingen, og hvordan man skelner den almindelige utilfredshed med krop, kost og motion fra en alvorlig lidelse. Man får desuden viden om ernæringens rolle for at få det bedre.  

Dansk Psykologisk Forlag, 2020

ISBN 978-87-71586-87-9

Spiseforstyrrelser -symptomer, årsager og behandling

Lene Kiib Hecht & Birgitte Hartvig Schousboe (red.)

Bogen beskriver forskellige former for behandling til børn, unge og voksne, gravide og personer med autisme-spektrumforstyrrelser. Bogen henvender sig til fagfolk i psykiatrien, til mennesker, der har en spiseforstyrrelse og til deres pårørende.

Psykiatrifondens Forlag, 2012

ISBN 978-87-90420-83-3

Systematisk litteraturstudie vedr. børn og unge med BED

 

Kompetencecentret fik i januar 2022 midler fra Helsefonden til sammen med Tænketanken Mandag Morgen at sætte fokus på behandling af børn og unge med BED. 

I projektet indgik flere debat-aktiviteter med afsæt i et systematisk litteraturstudie udarbejdet af Kompetencecentret.

Hent litteraturstudiet om BED hos børn og unge her

Se digitalt morgenmøde, hvor litteraturstudiet bliver præsenteret her

Effektmåling

I forbindelse med BED-projektet afrapporterer Kompetencecentret til Sundheds- & Ældreministeriet og gør rede for effekten af behandlingen. Alle patienter interviewes med Eating Disorder Examination, EDE, før og efter behandling og udfylder følgende spørgeskemaer:

Som det ses af diagrammet, er der særdeles gode resultater af BED-behandlingen. I gennemsnit havde deltagerne fra april 2019 til oktober 2020 haft 24 overspisninger om måneden den sidste måned før behandlingsstart. Ved afslutning havde de i gennemsnit haft 0,9 overspisninger den sidste måned. 

Artikler

Vi skriver løbende faglige artikler om spiseforstyrrelser og behandling. 

Find en oversigt her:

Schousboe, B.H. (2022) Børn og unge med Binge Eating Disorder. Sundhedsplejersken, Fagligt selskab for sundhedsplejersker: https://www.sundhedsplejersken.nu/artikel/boern-og-unge-med-binge-eating-disorder-bed/ 

Wahrén, S. & Schousboe, B.H. (2021) Børn og unge med Binge Eating Disorder. Månedsskrift for almen praksis, februar 2021

Schousboe, B.H. (2019). Binge Eating Disorder (BED). Månedsskrift for almen praksis, nr. 9, 569–577.

Meyer, LB (2019) Veje til vægttab ved BED: Accept, nydelse og forbundethed med sig selv, sin krop og andre mennesker. Diætisten, 2019 (260), 24–25.

Meyer, LB, Waaddegaard, M., Lau, M. E., & Tjørnhøj-Thomsen, T. (2018). (Dis-)solving the Weight Problem in Binge-Eating Disorder: Systemic Insights From Three Treatment Contexts With Weight Stability, Weight Loss, and Weight Acceptance. Qualitative Health Research, 1–12. https://doi.org/10.1177/1049732318764874

Schousboe, B.H. (2014) Forord & kapitel i Buckroyd, J.  Forstå dine spisevaner. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Schousboe, B.H. & Rasmussen, S.A. (2012) Motivation. Overvejelsesgruppe på Ambulatorium for spiseforstyrrelser. Systemisk Forum, nr. 4, 23-27.

Schousboe, B.H. (2012) Binge Eating Disorder – den tredje spiseforstyrrelse. PS Landsforeningens medlemsblad, nr. 4.

Schousboe, B.H. & Waaddegaard, M. (2011) Binge eating disorder – opsporing og behandling af tvangsoverspisning. Månedsskrift for Almen praksis, nr. 4, årgang 89, 283-392.

Schousboe, B. H. (2010) Den tredje spiseforstyrrelse: Binge Eating Disorder. Psykiatriinformation, nr. 3, s. 24-25.

Schousboe, B.H. (2010) Systemisk/narrativ gruppebehandling af Binge Eating Disorder – Dekonstruktion af et behandlingskoncept. Fokus på familien, nr. 1, s. 4-25.

Meyer, L, Waaddegaard, M., Poulsen, S., Ersbøl, A. K., Davidsen, A. H., & Lau, M. E. (u.å.). Effectiveness of an integrative systemic and narrative group psychotherapy for adult patients with binge-eating disorder. (Under review)

Forskning

Her kan du læse mere om Lene Bomholt Meyers ph.d. projekt fra 2019, som var knyttet til SATS-puljeprojektet på Psykoterapeutisk Center Stolpegård:

Problemer og løsninger i BED-feltet – et multimetode studie af et tofaset behandlingstilbud til patienter med BED og BMI>27

Psykolog Lene Bomholt Meyer har lavet Ph.d. om BED-behandlingen på Stolpegård baseret på erfaringer fra SATS-puljeprojektet fra 2013-16: 

Baggrund

Binge Eating Disorder (BED), på dansk tvangsoverspisning, er en udbredt og alvorlig spiseforstyrrelse. BED er kendetegnet ved tilbagevendende episoder af overspisning, hvor personen spiser en stor mængde mad med en følelse af kontroltab. Modsat bulimi er der ikke regelmæssig kompenserende adfærd såsom opkastninger, hvorfor de fleste med tiden vil udvikle en overvægt. Psykoterapi er generelt effektiv til at nedbringe spiseforstyrrelsessymptomerne og stabilisere vægten, men mange, især med svære grader af BED bliver ikke raske og behandlingen medfører sjældent et vægttab. Overlappet mellem spiseforstyrrelse og fedme er underudforsket og modsætningsfyldt ift. tilgange til kost og vægt.

Ph.d.-projektet undersøgte, hvad der udgør problemer og løsninger i dette felt mellem BED og overvægt med udgangspunkt i et behandlingstilbud til BED på Psykoterapeutisk Center Stolpegård (PCS) fra 2013 til 2016.

Alle inkluderede deltagere var patienter på PCS. Alle opfyldte kriterierne for BED ifølge DSM-IV og havde et Body Mass Index (BMI) over 27.

Resultater og fund

Resultater af det kvantitative delstudie viser, at mere end 50 % af patienterne helt ophørte med at have overspisninger ved endt behandling, og at mere end 70 % nedbragte overspisningerne til under niveauet for BED diagnosen. Det svarer til andre evidensbaserede psykoterapeutiske interventioner til BED.

Presse

Sundhedsplejersken, Fagligt selskab for sundhedsplejersker, februar 2022: https://www.sundhedsplejersken.nu/artikel/boern-og-unge-med-binge-eating-disorder-bed/ 

Kristeligt Dagblad, 10. februar 2022, Liv & Sjæl - Josefine lider af en spiseforstyrrelse

Go'Morgendanmark, indslag om BED, februar 2022. Se det her

Femina, februar 2021, ”Mad har altid været forbundet med skam og skyldfølelse”: https://www.femina.dk/liv/selvudvikling/mad-har-altid-vaeret-forbundet-med-skam-og-skyldfoelelse

Weekendavisen 7. februar 2020 Væk med vægten

En time med weekendavisen, podcast med Martin Krasnik, 7. februar 2020

Magasinet P – Psykologernes fagblad 01/2020 I krig med kroppen

TV2 januar 2020 ‘Nadja og de 170 kg’. Dokumentar-serie i tre dele om livet med BED.

TV2.dk 9. januar 2020 40.000 lider af overset sygdom – men mange får aldrig behandling

Politiken 29.september 2019 Hjernen kan hjælpe dig med ikke at overspise

Fagbladet Kost og Ernæringsforbundet 18. september 2019 Når maden tager magten

Podcast, Baglandet på P1: Et fængsel af mad september 2019 

Weekendavisen 9. august 2019 Skyggespiserne

Månedsskrift for Almen Praksis, Podcast, 5. september 2019 Oplæsning: Binge Eating Disorder