Kontakt

Om Kompetencecenter for spiseforstyrrelser

Kompetencecentret er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik. Teamet omfatter psykologer, kliniske diætister, speciallæge i psykiatri og fysioterapeut. Til teamet er også tilknyttet studentermedhjælpere, sekretærer samt eksterne eksperter og samarbejdspartnere efter behov.

Behandlerne har mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser – men også angst, OCD, traumer og depression. De kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning, undervisning og supervision.

Kompetencecentret ledes af psykolog Birgitte Hartvig Schousboe og klinisk diætist Lene Kiib Hecht, begge med mange års ledelseserfaring fra Region Hovedstadens Psykiatri. I december 2018 uddelte Sundheds- & Ældreministeriet over 60 mio. kr. til at udvide kapaciteten til behandling af spiseforstyrrelser over de næste 3 år – særligt målrettet behandling af BED. Kompetencecenter for spiseforstyrrelser har modtaget midler fra denne pulje til at behandle 90 patienter i ambulant psykoterapeutisk behandling fra 2019-2021.

Kontaktinformation

Thoravej 35, 1. sal · 2400 København NV · Telefon +45 9390 8383 · kontakt@kompetencecenter.nu

Kontakt via sikker mail: kompetencecenter@protonmail.com


Sociale medier:

Facebook: https://m.facebook.com/kompetencecenter.nu/

Instagram: @kc_spis

LinkedIn:https://dk.linkedin.com/company/bedklinikken

Teamet

Faglig direktørAutoriseret psykolog & specialist i psykoterapiTlf. 93 90 83 83birgitte@kompetencecenter.nu

Birgitte Hartvig Schousboe

Har været ansat 13 år i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor hun bl.a. har arbejdet med spiseforstyrrelser og angst & OCD. Hun har mangeårig ledererfaring - senest som leder af Rigshospitalets Anoreksiklinik. Birgitte har skrevet flere bøger om spiseforstyrrelser og har været med til at udvikle den første motivationsfremmende terapi og den første gruppebehandling til Binge Eating Disorder i Danmark. Hun er uddannet i systemisk/ narrativ terapi, kognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi (DAT) - og har supervisoruddannelse fra Inpraxis.

Administrerende direktør Ledende klinisk diætist, EDSupervisorTlf. 26 12 24 66lene@kompetencecenter.nu

Lene Kiib Hecht

Har siden 2003 været med til at udvikle spiseforstyrrelses-behandlingen på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Psykiatrisk center Ballerup, hvor hun har været ledende klinisk diætist og afsnitsleder i Psykoterapeutisk ambulatorium for spiseforstyrrelser.

Lene har en diplomuddannelse i ernæring og idræt og har arbejdet specifikt med behandling af spiseforstyrrelser i psykiatrien og i privat regi de sidste 16 år. Hun er uddannet systemisk/narrativ supervisor og er ved at tage en master i offentlig ledelse (MPG).

Speciallæge i psykiatriTlf. 93 90 83 89kontakt@kompetencecenter.nu

Pia Rubin

Speciallæge i psykiatri. Pia har arbejdet som overlæge siden år 2000, de sidste 10 år på Psykoterapeutisk Center Stolpegård med angst, OCD, PTSD og spiseforstyrrelser. Psykoterapeutisk er hun uddannet primært med en 3-årig psykodynamisk uddannelse. Senere har hun suppleret med systemisk/narrativ, kognitiv, eksistentiel og senest schematerapeutisk uddannelse.

Pia har lang erfaring med udredning af psykiske lidelser, individuel terapi og gruppeterapi.

Fysioterapeut, KropsterapeutTlf. 93 90 83 83kontakt@kompetencecenter.nu

Susan Christensen

Fysioterapeut og certificeret underviser i Basic Body Awareness Therapy (B-BAT). Susan har arbejdet 28 år i psykiatrien særligt indenfor depressions- og spiseforstyrrelsesbehandling, hvor hun har fungeret både som leder og klinisk udvikler af den fysioterapeutiske behandling. Senest har hun været ansat på Rigshospitalets Anoreksiklinik i 24 år. Hun har beskæftiget sig med grundlæggende forskningsmetodologi, UCSF, mhp. relevant dokumentation af den kropslige tilgang i forbindelse med mental sundhed. Susan er medstifter af Dansk Institut for Basic Body awareness therapy (DIBB) og er medansvarlig for efteruddannelsesforløbet af fysioterapeuter inden for denne metode.

PsykologTlf. 93 90 83 89signe@kompetencecenter.nu

Signe Wahrén

Psykolog uddannet fra Københavns Universitet og med yderligere en bachelorgrad i sociologi. Hun har erfaring med narrativ terapi fra DISPUK og har tidligere arbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri, Psykoterapeutisk Klinik Nannasgade, på et forskningsprojekt vedrørende transdiagnostisk behandling af angst og depression. Som studerende har hun arbejdet hos bl.a. Børn, Unge & Sorg, Børnetelefonen og Psykiatrifonden.

Autoriseret psykologTlf. 93 90 83 89annekatrine@kompetencecenter.nu

Anne Katrine Wangel

Autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns Universitet. Anne Katrine har arbejdet på Ambulatorium for spiseforstyrrelser Psykiatrisk Center Ballerup. Hun er systemisk narrativt uddannet og har desuden en baggrund i at arbejde med børn og unge i kommunalt regi. Hun har mangeårig erfaring med at arbejde med familier, grupper og netværk.

Anne Katrine har en særlig interesse for at arbejde med børn og unge med spiseforstyrrelser, herunder med fokus på familie-inddragelse. Derudover er hun optaget af behandling af spiseforstyrrelser hos mennesker, der har overlevet voldsomme livsbegivenheder, som fx vold, overgreb og mobning.

Koordinator & jordemoder
kontakt@kompetencecenter.nu

Charlotte ChristophersenAutoriseret psykolog
Tlf. 93 90 83 89
simone@kompetencecenter.nu

Simone Restrup-Sørensen

Autoriseret psykolog uddannet fra Københavns Universitet. Simone har tidligere arbejdet som psykolog hos Skotteruphus, som er et botilbud for unge voksne med forskellige psykiske lidelser og udfordringer, såsom skizofreni, personlighedsforstyrrelser, autisme og spiseforstyrrelser. Simone er systemisk/narrativt uddannet fra DISPUK og har lige siden studiet været særligt optaget af, hvordan vores sprog er med til at forme vores forståelse og ageren i forskellige kontekster.


Udegående team

Klinisk diætistTlf. 93 90 83 89piagroulef@kompetencecenter.nu

Pia Groulef

Autoriseret klinisk diætist og har mangeårig erfaring med diætbehandling af anoreksi, bulimi og atypiske spiseforstyrrelser. Hun har i 8 år haft ansættelse i Region Hovedstaden på Klinik for Spiseforstyrrelser på Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinikken på Psykiatrisk Center København. Sideløbende har Pia været fast konsulent ved Robus, som er Københavns kommunes tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse. Her har hun diætvejledt familier til børn og unge med spiseforstyrrelser. Pia er uddannet i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT). Hun har desuden en specialuddannelse fra Sct. Thomas Hospital i London i diætbehandling af irritabel tarm.

Psykolog & kontaktpersonTlf. 26 12 24 66kontakt@kompetencecenter.nu

Mille Maja Jerichow

Mille er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet fra 2020. Mille har gennem sit studium været ansat 3 år på Bispebjerg Hospitals døgnafsnit for børn og unge med spiseforyrrelser. Her fik hun erfaring med det individuelle arbejde med de unge såvel som det tætte samarbejde med forældrene, og hun blev oplært i dialektisk adfærdsterapi (DAT).

Mille arbejder til dagligt som behandlingsansvarlig psykolog på et behandlingshjem for børn og unge med blandede psykiatriske vanskeligheder og arbejder ved siden af dette som konsulent i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser.

Autoriseret sygeplejerskeTlf. 26 12 24 66kontakt@kompetencecenter.nu

Betiina Friederikke Hertel

Betiina er autoriseret sygeplejerske og har mere end 5 års erfaring indenfor behandling af spiseforstyrrelser. Hun har været ansat på Børne- og ungdomspsykiatrisk center på Bispebjerg Hospital hvor hun arbejdede med børn og unge under 18 år med svære spiseforstyrrelser. Derudover har hun været ansat flere år på Psykiatrisk Center Ballerup, på et højt specialiseret intensivt døgn-afsnit for svære spiseforstyrrelser for personer over 18 år. Betiina har arbejdet intensivt med spisestøtte, kommunikation med patienter og deres pårørende, styring og nedskalering af konflikter relateret til spiseforstyrrelser, validering af den enkelte og nedbringelse af tvangshandlinger. Betiina har kursus i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT).

PlejerTlf. 26 12 24 66kontakt@kompetencecenter.nu

Ole Poulsen

Ole har haft 25 års ansættelse som plejer i Region Hovedstadens Psykiatri indenfor Spiseforstyrrelsesområdet. Han har stor erfaring med samarbejde i tværfaglige teams med fokus på at behandle anoreksi, atypiske spiseforstyrrelser og tilgrænsende lidelser. Gennem sin ansættelse på Rigshospitalets Anoreksiklinik har Ole specialiseret sig i Kontaktperson-funktionen, herunder måltidsstøtte, struktur i hverdagen og støtte i hjemmet. Han har løbende deltaget i kurser og efteruddannelse, og han har en efteruddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT).

Autoriseret sygeplejerske & støttekontaktpersonkontakt@kompetencecenter.nu

Kristina Thulstrup Gedbjerg


Autoriseret sygeplejerske
kontakt@kompetencecenter.nu

Malene HenriksenFind os:

Kompetencecentret har en central beliggenhed i København. Du finder os på Thoravej 35, 1. sal, 2400 København.

Offentlig transport og parkering

Bus

Bus 5C, 250S & 350S stopper ved Hulgårs plads (Frederikssundsvej), hvorfra der er cirka 5 min. til fods til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser.

Bus 4A stopper ved Bispevej (Frederiksborgvej), hvorfra der er cirka 6 min. til fods til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser.

Bus 21 stopper ved Birkedommervej (Tomgårdsvej), hvorfra der er 5 min. til fods til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser.

Metro og S-tog

Nærmeste metro og S-togs station er Nørrebro Station, som ligger 15 min. til fods fra Kompetencecenter for spiseforstyrrelser. For at komme til Nørrebro St. skal du benytte metrolinjen M3 eller S-togslinjen F.

Parkering

Der er parkeringsmuligheder langs Thoravej, Peter Ipsens allé, Theklavej samt Møntmestervej med 3 timers restriktion, så husk at sætte p-skiven.