Kontakt

Om Kompetencecenter for spiseforstyrrelser

Kompetencecentret er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik. Teamet omfatter psykologer, kliniske diætister, speciallæge i psykiatri og fysioterapeut. Til teamet er også tilknyttet studentermedhjælpere, sekretærer samt eksterne eksperter og samarbejdspartnere efter behov.

Behandlerne har mange års erfaring med behandling af spiseforstyrrelser – men også angst, OCD, traumer og depression. De kombinerer lang erfaring med den nyeste viden og tilbyder behandling, rådgivning, undervisning og supervision. 

Kompetencecentret ledes af psykolog Birgitte Hartvig Schousboe og klinisk diætist Lene Kiib Hecht, begge med mange års ledelseserfaring fra Region Hovedstadens Psykiatri. I december 2018 uddelte Sundheds- & Ældreministeriet over 60 mio. kr. til at udvide kapaciteten til behandling af spiseforstyrrelser over de næste 3 år – særligt målrettet behandling af BED. Kompetencecenter for spiseforstyrrelser har modtaget midler fra denne pulje til at behandle 90 patienter i ambulant psykoterapeutisk behandling fra 2019-2021.


Behandlerteamet i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser

Administrerende direktør Ledende klinisk diætist, EDSupervisorTlf. 26 12 24 66lene@kompetencecenter.nu  

Lene Kiib Hecht

Har siden 2003 været med til at udvikle spiseforstyrrelses-behandlingen på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Psykiatrisk center Ballerup, hvor hun har været ledende klinisk diætist og afsnitsleder i Psykoterapeutisk ambulatorium for spiseforstyrrelser. 

Lene har en diplomuddannelse i ernæring og idræt og har arbejdet specifikt med behandling af spiseforstyrrelser i psykiatrien og i privat regi de sidste 16 år. Hun er uddannet systemisk/narrativ supervisor og er ved at tage en master i offentlig ledelse (MPG). 

Faglig direktørAutoriseret psykolog & specialist i psykoterapiTlf. 93 90 83 83birgitte@kompetencecenter.nu

Birgitte Hartvig Schousboe

Har været ansat 13 år i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor hun bl.a. har arbejdet med spiseforstyrrelser og angst & OCD. Hun har mangeårig ledererfaring - senest som leder af Rigshospitalets Anoreksiklinik. Birgitte har skrevet flere bøger om spiseforstyrrelser og har været med til at udvikle den første motivationsfremmende terapi og den første gruppebehandling til Binge Eating Disorder i Danmark. Hun er uddannet i systemisk/ narrativ terapi, kognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi (DAT) - og har systemisk/narrativ supervisoruddannelse.

Speciallæge i psykiatriTlf. 93 90 83 89kontakt@kompetencecenter.nu  

Pia Rubin

Speciallæge i psykiatri. Pia har arbejdet som overlæge siden år 2000, de sidste 10 år på Psykoterapeutisk Center Stolpegård med angst, OCD, PTSD og spiseforstyrrelser. Psykoterapeutisk er hun uddannet primært med en 3-årig psykodynamisk uddannelse. Senere har hun suppleret med systemisk/narrativ, kognitiv, eksistentiel og senest schematerapeutisk uddannelse. 

Pia har lang erfaring med udredning af psykiske lidelser, individuel terapi og gruppeterapi.  

Fysioterapeut, KropsterapeutTlf. 93 90 83 83kontakt@kompetencecenter.nu  

Susan Christensen

Fysioterapeut og certificeret underviser i Basic Body Awareness Therapy (B-BAT). Susan har arbejdet 28 år i psykiatrien særligt indenfor depressions- og spiseforstyrrelsesbehandling, hvor hun har fungeret både som leder og klinisk udvikler af den fysioterapeutiske behandling. Senest har hun været ansat på Rigshospitalets Anoreksiklinik i 24 år. Hun har beskæftiget sig med grundlæggende forskningsmetodologi, UCSF, mhp. relevant dokumentation af den kropslige tilgang i forbindelse med mental sundhed. Susan er medstifter af Dansk Institut for Basic Body awareness therapy (DIBB) og er medansvarlig for efteruddannelsesforløbet af fysioterapeuter inden for denne metode. 

Autoriseret psykologTlf. 93 90 83 89annekatrine@kompetencecenter.nu 

Anne Katrine Wangel

Autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns Universitet. Anne Katrine har arbejdet på Ambulatorium for spiseforstyrrelser Psykiatrisk Center Ballerup. Hun er systemisk narrativt uddannet og har desuden en baggrund i at arbejde med børn og unge i kommunalt regi. Hun har mangeårig erfaring med at arbejde med familier, grupper og netværk. 

Anne Katrine har en særlig interesse for at arbejde med børn og unge med spiseforstyrrelser, herunder med fokus på familie-inddragelse. Derudover er hun optaget af behandling af spiseforstyrrelser hos mennesker, der har overlevet voldsomme livsbegivenheder, som fx vold, overgreb og mobning.

PsykologTlf. 93 90 83 89signe@kompetencecenter.nu 

Signe Wahrén

Psykolog uddannet fra Københavns Universitet og med yderligere en bachelorgrad i sociologi. Hun har erfaring med narrativ terapi fra DISPUK og har tidligere arbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri, Psykoterapeutisk Klinik Nannasgade, på et forskningsprojekt vedrørende transdiagnostisk behandling af angst og depression. Som studerende har hun arbejdet hos bl.a. Børn, Unge & Sorg, Børnetelefonen og Psykiatrifonden. 

Autoriseret klinisk diætist

Pia Lund

Pia er autoriseret klinisk diætist, og har stor erfaring indenfor spiseforstyrrelser. Hun har været ansat på Døgnafsnit for Spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup, og senest været med til at starte et nyt Dagbehandlingstilbud op i Region Sjælland, der henvender sig både til børn, unge og voksne. Hun har erfaring med familiebaseret terapi (FBT), måltidsstøtte, miljøterapeutisk arbejde, psykoedukation samt alt diætetisk arbejde som udarbejdelse af kostplaner, eksponeringsøvelser, optrapning ift. vægtøgning og reefeeding mm.

I kan møde Pia både i Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser, og i eget hjem, da Pia er en del af både det interne behandlerteam og det udgående team.Sundhedsfaglig koordinator 

Signe Eckardt 

Autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns Universitet og specialist i psykoterapi med børn og unge.

Signe har mangeårig erfaring med psykoterapi og er systemisk narrativt uddannet. Som del af hendes specialistuddannelse har hun en to-årig systemisk narrativ efteruddannelse fra Inpraxis.

Hun har bred erfaring med at arbejde med børn, unge og familier. Senest har hun været ansat i børne og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, hvor hun har arbejdet familieterapeutisk med børn, unge og familier, der gennem lang tid har kæmpet med komplekse problemstillinger herunder bl.a. angst, depression, OCD, ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. 
Koordinator

Isabella Olsen 

Koordinator uddannet cand.soc fra Roskilde Universitet. Isabella er specialiseret i kommunikation og virksomhedsledelse og varetager en række koordinerende, administrative og kommunikationsopgaver.


Isabella har tidligere været ansat på et privathospital i København, der varetog spiseforstyrrelsesbehandling.Sundhedsfaglig koordinator 

Julie Mosbæk Drewsen  

Julie er uddannet cand.merc.(kom) fra CBS og har tidligere været ansat hos Kræftens Bekæmpelse. Hun har bred erfaring med det kommunikative og koordinerende arbejde indenfor det sundhedsfaglige område

Julie har en efteruddannelse i ’Relationskompetence’ og har arbejdet som rådgiver på forældreplatformen ’Moar’.

Hun har særlig interesse og erfaring med at støtte og hjælpe mennesker som står et svært sted i deres liv.  


Julie varetager en række koordinerende, administrative og kommunikative opgaver, og det vil ofte være hende I er i dialog med som den første, når I henvender jer til os enten på telefonen eller i receptionen.Udgående team

Ønsker du at komme i forbindelse med udgående team, kontakt da venligst Lene Kiib Hecht, tlf. 26122466

Autoriseret sygeplejerske

Betiina Friederikke Hertel

Betiina er autoriseret sygeplejerske og har mere end 5 års erfaring indenfor behandling af spiseforstyrrelser. Hun har været ansat på Børne- og ungdomspsykiatrisk center på Bispebjerg Hospital hvor hun arbejdede med børn og unge under 18 år med svære spiseforstyrrelser. Derudover har hun været ansat på Psykiatrisk Center Ballerup, på Højt specialiseret døgnafsnit for svære spiseforstyrrelser for personer over 18 år. 

Betiina er uddannet i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) og har arbejdet intensivt med spisestøtte, kommunikation med patienter og deres pårørende og deeskalering af konflikter.

Autoriseret sygeplejerske

Kristina Thulstrup Gedbjerg

Kristina Thulstrup Gedbjerg er autoriseret sygeplejerske og har været souschef på højt specialiseret sengeafsnit for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. 


Hun har efteruddannelse rettet mod forebyggelse og håndtering af konflikter, og hun har lang erfaring i at rådgive pårørende og samarbejdspartnere som f.eks. bosteder og sagsbehandlere.


Kristina har uddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT).

I Kompetencecentret arbejder hun primært som støttekontaktperson, hvor hun yder støtte i eget hjem og i nærmiljøet. 

Plejer

Ole Poulsen

Ole har haft 25 års ansættelse som plejer i Region Hovedstadens Psykiatri indenfor Spiseforstyrrelsesområdet. Han har stor erfaring med samarbejde i tværfaglige teams med fokus på at behandle anoreksi, atypiske spiseforstyrrelser og tilgrænsende lidelser. Gennem sin ansættelse på Rigshospitalets Anoreksiklinik har Ole specialiseret sig i Kontaktperson-funktionen, herunder måltidsstøtte, struktur i hverdagen og støtte i hjemmet. Han har løbende deltaget i kurser og efteruddannelse, og han har en efteruddannelse i Dialektisk Adfærdsterapi (DAT). 

Social & sundhedsassistent

Annika Rydstrøm

Annika er social & sundhedsassistent og har lang erfaring indenfor behandling af spiseforstyrrelser. Hun har været ansat på det højt specialiserede døgnafsnit på Psykiatrisk Center Ballerup for svære spiseforstyrrelser. 

Annika har således lang erfaring med spisestøtte, kommunikation med patienter og deres pårørende, herunder arbejde med motivation  og konflikter relateret til spiseforstyrrelsen

Social & sundhedsassistent

Anja Poulsen

Anja er social- & sundhedsassistent og har været ansat på højt specialiseret døgnafsnit for svære spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. Hun har erfaring med spisestøtte, motivation og kommunikation

Til daglig er Anja ansat på et behandlingshjem for børn og unge med blandede psykiatriske vanskeligheder og autismespektrum-diagnoser. Ved siden af dette arbejder hun som konsulent i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser. 

Autoriseret sygeplejerske

Laura Munck

Laura er autoriseret sygeplejerske og har været ansat på Ungdomspsykiatrisk afdeling på Bispebjerg hospital og er vant til det individuelle arbejde med unge og tæt samarbejde med forældre. 

Laura har arbejdet på Anoreksiklinikken på Rigshospitalet og højt specialiseret døgnafsnit for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup.  

Fra sit arbejde som hjemmesygeplejerske er Laura vant til at yde faglig støtte og behandling i hjemmet.  

Autoriseret sygeplejerske

Malene Henriksen

Marlene er autoriseret sygeplejerske og har været ansat på højt specialiseret døgnafsnit for svære spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. Hun har erfaring med spisestøtte, motivation og kommunikation. 

Hun er vant til at arbejde med motivation  og samarbejde med både patienter og deres familier såvel under indlæggelse som i hjemmet. 

Social & sundhedsassistent

Charlotte Sejberg

Charlotte har arbejdet som social- og sundhedsassistent på Døgnafsnit for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup, hvor man har de kortere indlæggelser. Hun har erfaring med faseopdelt behandling herunder måltidsstøtte, rehabilitering, miljøterapeutisk arbejde og psykoedukation til både patienten og de pårørende.

Hun er efteruddannet i Dialektisk adfærdsterapi (DAT) og Motiverende samtale (MI). Derudover har hun været nøgleperson inden for obstipation, recovery, angst, autisme og ”diabulimia”, og hun har arbejdet med forebyggelse og behandling af somatiske komplikationer.

Forskning og formidling vedr. spiseforstyrrelser

Autoriseret psykolog

 Tlf. 93 90 83 89

Frederik Scharff

Autoriseret psykolog uddannet fra Københavns Universitet. Han har været ansat som forsker i Kompetencecentret til at lave et systematisk litteraturstudie vedr. børn og unge med Binge Eating Disoder (BED). 

Frederik har før sin ansættelse lavet en Ph.d. om PTSD-behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri, samt nye potentielle behandlingsformer for PTSD-patienter. 

Find os:

Kompetencecentret har en central beliggenhed i København. Du finder os på Thoravej 35, 1. sal, 2400 København.

Offentlig transport og parkering

Bus

Bus 5C, 250S & 350S stopper ved Hulgårs plads (Frederikssundsvej), hvorfra der er cirka 5 min. til fods til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser. 

Bus 4A stopper ved Bispevej (Frederiksborgvej), hvorfra der er cirka 6 min. til fods til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser. 

Bus 21 stopper ved Birkedommervej (Tomgårdsvej), hvorfra der er 5 min. til fods til Kompetencecenter for spiseforstyrrelser. 

Metro og S-tog

Nærmeste metro og S-togs station er Nørrebro Station, som ligger 15 min. til fods fra Kompetencecenter for spiseforstyrrelser. For at komme til Nørrebro St. skal du benytte metrolinjen M3 eller S-togslinjen F. 

Parkering

Der er parkeringsmuligheder langs Thoravej, Peter Ipsens allé, Theklavej samt Møntmestervej med 3 timers restriktion, så husk at sætte p-skiven.