Birgitte Hartvig Schousboe

Birgitte Hartvig Schousboe
Faglig direktør & psykolog
Tlf.: 93 90 83 83
birgitte@kompetencecenter.nu

Psykolog Birgitte Hartvig Schousboe

Birgitte Hartvig Schousboe er faglig direktør i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser. Hun er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi. Fra 2006 til 2019 var hun ansat i Region Hovedstadens Psykiatri med behandling af spiseforstyrrelser samt angst og OCD. Birgitte har mangeårig erfaring som leder og har arbejdet som konsulent i psykiatrien. 

På Psykoterapeutisk Center Stolpegård var hun med til at udvikle den første BED-behandling i Danmark og de første motivationsgrupper til anoreksi. Fra 2017-2019 var hun leder af Rigshospitalets anoreksiklinik, som fusionerede med den øvrige spiseforstyrrelsesbehandling på Psykiatrisk Center Ballerup og blev til Højt specialiseret sengeafsnit for spiseforstyrrelser. 

Birgitte er uddannet i systemisk/narrativ terapi og kognitiv terapi, og hun har efteruddannelse inden for dialektisk adfærdsterapi (DAT). Hun har udgivet flere bøger og artikler om behandling af spiseforstyrrelser og repræsenterer Dansk Psykologforening i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. Visitationsretningslinjer for behandling af BED den regionale psykiatri.