Lene Kiib Hecht

Lene Kiib Hecht

Adm. Direktør, ledende klinisk diætist

Tlf.: 26 12 24 66

lene@kompetencecenter.nu


Klinisk diætist Lene Kiib Hecht

Lene Kiib Hecht er administrerende direktør og ledende klinisk diætist i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser. Hun har tidligere været afsnitsledende klinisk diætist i Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstadens Psykiatri. 

Lene har diplomuddannelse i ernæring og idræt og har arbejdet specifikt med behandling af spiseforstyrrelser i psykiatrien og i privat regi de sidste 19 år. Hun er uddannet systemisk/narrativ supervisor, har arbejdet med ledelse og udvikling i mange år og læser i øjeblikket en master i offentlig ledelse (MPG) ved Copenhagen Business School.

Hun var fra 2003 med til at udvikle den første BED-behandling i Danmark på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og har efterfølgende videreudviklet den i SATS-puljeprojekt samme sted fra 2013-16. 

Lene har været med til at udgive flere bøger og artikler om behandling af spiseforstyrrelser og repræsenterer Kost & Ernæringsforbundet i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. Visitationsretningslinjer for behandling af BED den regionale psykiatri.