Kurser

Kompetencecentret udbyder jævnligt kurser, efteruddannelse og temaeftermiddage til fagprofessionelle indenfor alle fagområder

Behandling af Bulimi

27. SEPTEMBER 2023 kl. 15-18

Overlæge Birgitte Munch Jensen vil på denne temaeftermiddag holde oplæg om bulimi og de særlige implikationer, der er for udredning og behandling af bulimi hos voksne. Lene Kiib Hecht vil supplere med den diætetiske behandling til denne målgruppe samt erfaringer fra praksis. 

 Temaeftermiddagen vil berøre temaer som:

Behandling af Anoreksi

25. OKTOBER 2023 kl. 15-18

På denne temaeftermiddag har vi inviteret psykolog og Ph.d. Signe Holm Pedersen til at fortælle om sin forskning i hvordan, anoreksi og behandling påvirker de ramte familier, deres relationer og tilknytningen mellem de unge og deres forældre.
Temaeftermiddagen vil berøre temaer som: 

Screening for BED hos børn og unge

8. NOVEMBER 2023 kl. 15-18

Kompetencecenter for spiseforstyrrelser har fået puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til at udvikle behandling til unge med BED. Birgitte Hartvig Schousboe, som er psykolog og faglig direktør i Kompetencecentret, vil give en kort introduktion til den nyeste forskning indenfor BED hos børn og unge. Sidsel Maigaard er videnskabelig assistent ved Nationalt Center for Overvægt. Hun vil fortælle om, hvad målgruppen af unge og deres forældre selv fortæller om det at have BED, og hun vil fortælle om de første erfaringer med det nye screeningsværktøj.
Temaeftermiddagen vil berøre temaer som: 

Om temaeftermiddage

Vi inviterer eksperter fra forskellige specialer til at afholde workshops om relevante temaer eller faglige problemstillinger. Temaeftermiddagene er målrettet professionelle inden for alle fagområder, der arbejder med behandling, undervisning, rådgivning eller psykoterapi.

Der vil typisk være et oplæg af 2 timers varighed med mulighed for spørgsmål og dialog og derefter tid til ”networking” og en lille forfriskning.

Praktisk information

Arrangementerne foregår torsdage kl. 15-18 i Kompetencecentrets lokaler: Thoravej 35, 1. sal, 2400 København NV. Der er gratis parkering.

Pris: 550 kr. tilmelding@kompetencecenter.nu 

Tidligere kurser

Temaeftermiddag Børn og unge med BED, juni 2022

Selvom Binge Eating Disorder (BED) er ligeså udbredt som helholdsvis anoreksi og bulimi hos børn og unge, findes der ikke meget viden om denne målgruppe - og indtil nu har der ikke været et behandlingstilbud til unge i Danmark. 

Men hvad er de særlige kendetegn ved BED blandt børn og unge, og hvordan hjælper vi dem bedst? Lene Kiib Hecht og Birgitte Hartvig Schousboe vil på denne temaeftermiddag med udgangspunkt i forskningslitteraturen afdække den eksisterende viden om børn og unge med BED. 

Spiseforstyrrelse og autisme v. psykolog og ph.d. Mette Bentz, januar 2023

I de senere år er der kommet et øget fokus på, hvordan autisme for nogle med en spiseforstyrrelse kan være både en sårbarhedsfaktor og en vedligeholdende faktor - særligt ved anoreksi. 

Mette Bentz er uddannet sygeplejerske, psykolog, ph.d. og er specialist og supervisor i psykoterapi. Hun har en særlig interesse for at skabe viden om de børn og unge, der ikke har tilstrækkeligt gavn af de eksisterende behandlingsformer. 

Temaeftermiddag: Intro til psykotraumatologi og PTSD, Frederik Scharff, april 2022

Frederik Scharff er uddannet psykolog og har netop færdiggjort en Ph.d. omhandlende PTSD-behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri, samt nye potentielle behandlingsformer for PTSD-patienter. 


I oplægget vil Frederik gennemgå forskellige temaer indenfor PTSD og psykotraumatologi, baseret på den nyeste forskning på området. 

Personlighedsforstyrrelser v. psykolog og ph.d. Sebastian Simonsen

Psykiske lidelser forekommer ofte samtidig. Personlighedsforstyrrelse kan have betydning for både behandling og prognose ved f.eks. spiseforstyrrelser, angst og depression. I dette oplæg fokuseres på viden om personlighedsforstyrrelser, og hvordan de kan påvirke behandlingen af andre psykiske lidelser. 

Om at være pårørende v. Agnete Klint Holbak

Hvordan støtter man bedst som pårørende? Hvordan holder man bedst fast i en hverdag med mening, muligheder og håb? 

Agnete Klint Holbak er peer-støttemedarbejder i Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Somatiske aspekter ved svær spiseforstyrrelse v. overlæge Claus Larsen Feltoft, Herlev hospital, marts 2022

En spiseforstyrrelse kan have alvorlig indvirkning på kroppen. Endokrinolog Claus Larsen Feltoft vil på denne temaeftermiddag gennemgå de somatiske komplikationer ved svær spiseforstyrrelse. Oplægget vil indeholde eksempler, forslag til udredning, kontrol og behandling. 

Kursus i diagnosticering og behandling af Binge Eating Disorder, juni 2021

Kursus v. klinikkens behandlere og professor René Klinkby Støving. Hvordan diagnosticerer mand BED, og hvordan adskiller denne spiseforstyrrelse sig fra de andre spiseforstyrrelser? Hvad adskiller objektive bulimiske overspisninger fra forstyrret spisning og/eller vægtproblemer? Og hvordan behandler man det?

Undervisningen bygger på nyeste forskning og vil berøre såvel psykoterapeutiske metoder og kropsterapi som somatiske komplikationer og diætetisk behandling. 

Fedmekirurgi - psykologiske faktorer & spiseforstyrrelser, juni 2021

Antropolog og post doc Bodil Just Christensen og psykolog & Ph.d. Louise Tækker har forsket i faktorer, der er afgørende for succesfuldt outcome af bariatrisk kirurgi. 

Dagens oplæg vil tage udgangspunkt i sammenfatninger og resultater fra et tværfagligt forskningsprojekt på Københavns Universitet ved navn Governing Obesity. Det bygger på dybdegående antropologiske interviews, psykometriske spørgeskemaer og assessment samt adfærdsmonitorering, hos patienter før, under og efter en fedmereducerende operation (gastric bypass eller gastric sleeve).

Børn & unge med BED, sep. 2021

Selvom Binge Eating Disorder (BED) er den hyppigst forekommende spiseforstyrrelse og ofte debuterer i ungdomsårene, findes der ikke meget viden om BED blandt unge og ingen behandlingstilbud til børn og unge med BED i Danmark.

Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Else Marie Olsen og psykolog Signe Wahrén fortæller om forekomst, årsager til udvikling af BED, symptombillede, udredning og behandling samt anbefalinger til praksis, henvendt til fagpersoner der arbejder med børn og unge.

Beskrivelse: Børn & Unge med BED 

Kursus i Eating Disorder Examination (EDE), august + september 2020

Seniorforsker og psykolog Loa Clausen underviser sammen med psykolog & phd, Lene Bomholt Meyer i Eating Disorder Examination (EDE), som er “golden standard” ved diagnosticering af spiseforstyrrelser. Diagnosekriterier og diagnostiske udfordringer gennemgås i en vekselvirkning mellem teori og praksis.

Gratis Gå-Hjem-Møde: Kort & godt om spiseforstyrrelser, september 2020

Oplæg ved forfatterne til bogen Kort og godt om spiseforstyrrelser: Birgitte Hartvig Schousboe, Loa Clausen, René Klinkby Støving og Lene Kiib Hecht. 

Hvad er spiseforstyrrelser? Hvorfor udvikler man en spiseforstyrrelse? Hvordan foregår behandlingen? Og hvordan kan man hjælpe, hvis man er tæt på et menneske med spiseforstyrrelse?

Supervisionsgruppe

Nina Tejs Jørring, Krista Nielsen Straarup, Charlotte Sandros og Sune Bo Hansen

Gruppen modtager supervision af eksperter fra hver af de fire store retninger indenfor psykologien: den systemisk/narrative, den kognitive, den eksistentielle og den mentaliseringsbaserede metode.

Gruppen henvender sig til fagpersoner indenfor alle specialer.

Læs mere om supervision & personligt udviklingsarbejde