Kurser

Kompetencecentret udbyder jævnligt kurser, efteruddannelse og temaeftermiddage til fagprofessionelle indenfor alle fagområder

Om at være pårørende v. Agnete Klint Holbak 1. marts 2023

Relationen til de allernærmeste er vigtig, når man skal ud af en spiseforstyrrelse. Omvendt kan en spiseforstyrrelse sætte hele familien under pres og bringe frustrationer, spørgsmål og tvivl på banen. Hvordan støtter man bedst som pårørende? Denne temaeftermiddag inviterer vi både patienter, forældre og fagpersoner ind til at høre om vilkårene som pårørende til en spiseforstyrret.

Hvordan holder man bedst fast i en hverdag med mening, muligheder og håb? Det vil vi både oplyse om og udforske sammen med jer denne eftermiddag. Derudover vil der blive mulighed for at netværke, dele erfaringer og inspirere hinanden.


Agnete Klint Holbak er peer-støttemedarbejder i Børne- og Ungdomspsykiatrien og har igennem flere år også undervist på kurser til pårørende på: Skolen for Recovery og hos Bedre Psykiatri.


Pris 550 kr. inklusiv forfriskninger - Ved tilmelding som par gives 25 % rabat

Mere information: tilmelding@kompetencecenter.nu eller tlf. 93908383 eller hent beskrivelsen her:

Om temaeftermiddage

Vi inviterer eksperter fra forskellige specialer til at afholde workshops om relevante temaer eller faglige problemstillinger. Temaeftermiddagene er målrettet professionelle inden for alle fagområder, der arbejder med behandling, undervisning, rådgivning eller psykoterapi.

Der vil typisk være et oplæg af 2 timers varighed med mulighed for spørgsmål og dialog og derefter tid til ”networking” og en lille forfriskning.

Praktisk information

Arrangementerne foregår torsdage kl. 15-18 i Kompetencecentrets lokaler: Thoravej 35, 1. sal, 2400 København NV. Der er gratis parkering.

Pris: 550 kr. tilmelding@kompetencecenter.nu 

Tidligere kurser

Spiseforstyrrelse og autisme v. psykolog og ph.d. Mette Bentz  25. januar 2023

Der har længe været fokus på, at autisme forekommer hyppigere hos personer med anoreksi, og i de senere år er der kommet et øget fokus på, hvordan autisme for nogle med en spiseforstyrrelse kan være både en sårbarhedsfaktor og en vedligeholdende faktor - særligt ved anoreksi. 

Til denne temaeftermiddag har vi inviteret Mette Bentz, som er uddannet sygeplejerske, psykolog, ph.d. og er specialist og supervisor i psykoterapi. Mette har en særlig interesse for at skabe viden om de børn og unge, der ikke har tilstrækkeligt gavn af de eksisterende behandlingsformer. Du kan læse mere om temaeftermiddagen i nedenstående link.

Pris 550 kr. inklusiv forfriskninger

Mere information: tilmelding@kompetencecenter.nu eller tlf. 93908383 eller hent beskrivelsen her:

Temaeftermiddag: Personlighedsforstyrrelser v. psykolog og ph.d. Sebastian Simonsen, torsdag d. 8. september 2022 kl.15.00-18.00 

Psykiske lidelser forekommer ofte samtidig. Personlighedsforstyrrelse kan have betydning for både behandling og prognose ved f.eks. spiseforstyrrelser, angst og depression. I dette oplæg fokuseres på viden om personlighedsforstyrrelser, og hvordan de kan påvirke behandlingen af andre psykiske lidelser. 

Praktisk information

Arrangementet foregår i Kompetencecentrets lokaler: Thoravej 35, 1. sal, 2400 København NV. Der er gratis parkering. Pris: 450 kr. tilmelding@kompetencecenter.nu 

Temaeftermiddag: Intro til psykotraumatologi og PTSD, Frederik Scharff, april 2022

Frederik Scharff er uddannet psykolog og har netop færdiggjort en Ph.d. omhandlende PTSD-behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri, samt nye potentielle behandlingsformer for PTSD-patienter. Desuden har han undervist i psykotraumatologi og PTSD ved Københavns Universitet.


I oplægget vil Frederik gennemgå forskellige temaer indenfor PTSD og psykotraumatologi, baseret på den nyeste forskning på området. 

Somatiske aspekter ved svær spiseforstyrrelse v. overlæge Claus Larsen Feltoft, Herlev hospital, marts 2022

En spiseforstyrrelse kan have alvorlig indvirkning på kroppen. Endokrinolog Claus Larsen Feltoft vil på denne temaeftermiddag gennemgå de somatiske komplikationer ved svær spiseforstyrrelse. Oplægget vil indeholde eksempler, forslag til udredning, kontrol og behandling. 

Kursus i diagnosticering og behandling af Binge Eating Disorder, juni 2021

Kursus v. klinikkens behandlere og professor René Klinkby Støving. Hvordan diagnosticerer mand BED, og hvordan adskiller denne spiseforstyrrelse sig fra de andre spiseforstyrrelser? Hvad adskiller objektive bulimiske overspisninger fra forstyrret spisning og/eller vægtproblemer? Og hvordan behandler man det?

Undervisningen bygger på nyeste forskning og vil berøre såvel psykoterapeutiske metoder og kropsterapi som somatiske komplikationer og diætetisk behandling. 

Børn & unge med BED, sep. 2021

Selvom Binge Eating Disorder (BED) er den hyppigst forekommende spiseforstyrrelse og ofte debuterer i ungdomsårene, findes der ikke meget viden om BED blandt unge og ingen behandlingstilbud til børn og unge med BED i Danmark.

Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Else Marie Olsen og psykolog Signe Wahrén fortæller om forekomst, årsager til udvikling af BED, symptombillede, udredning og behandling samt anbefalinger til praksis, henvendt til fagpersoner der arbejder med børn og unge.

Beskrivelse: Børn & Unge med BED 

Fedmekirurgi - psykologiske faktorer & spiseforstyrrelser, juni 2021

Antropolog og post doc Bodil Just Christensen og psykolog & Ph.d. Louise Tækker har forsket i faktorer, der er afgørende for succesfuldt outcome af bariatrisk kirurgi. 

Dagens oplæg vil tage udgangspunkt i sammenfatninger og resultater fra et tværfagligt forskningsprojekt på Københavns Universitet ved navn Governing Obesity. Det bygger på dybdegående antropologiske interviews, psykometriske spørgeskemaer og assessment samt adfærdsmonitorering, hos patienter før, under og efter en fedmereducerende operation (gastric bypass eller gastric sleeve).

Kursus i Eating Disorder Examination (EDE), august + september 2020

Seniorforsker og psykolog Loa Clausen underviser sammen med psykolog & phd, Lene Bomholt Meyer i Eating Disorder Examination (EDE), som er “golden standard” ved diagnosticering af spiseforstyrrelser. Diagnosekriterier og diagnostiske udfordringer gennemgås i en vekselvirkning mellem teori og praksis.

Gratis Gå-Hjem-Møde: Kort & godt om spiseforstyrrelser, september 2020

Oplæg ved forfatterne til bogen Kort og godt om spiseforstyrrelser: Birgitte Hartvig Schousboe, Loa Clausen, René Klinkby Støving og Lene Kiib Hecht. 

Hvad er spiseforstyrrelser? Hvorfor udvikler man en spiseforstyrrelse? Hvordan foregår behandlingen? Og hvordan kan man hjælpe, hvis man er tæt på et menneske med spiseforstyrrelse?

Supervisionsgruppe, maj 2022 - februar 2023

Nina Tejs Jørring, Krista Nielsen Straarup, Charlotte Sandros og Sune Bo Hansen

Supervision skaber fagligt overblik og nye indsigter - og kan give nye værktøjer til at håndtere dilemmaer og udfordringer i det daglige arbejde.

Supervisanderne modtager supervision af eksperter fra hver af de fire store retninger indenfor psykologien: den systemisk/narrative, den kognitive, den eksistentielle og den mentaliseringsbaserede metode.

Gruppen henvender sig til fagpersoner indenfor alle specialer.

Læs mere om supervision & personligt udviklingsarbejde