Personligt udviklingsarbejde for psykologer

Personligt udviklingsarbejde / "Egenterapi" 2022-2023

Med Ane Wermer, Tine Wøbbe, Vibe Strøier & Nana Lund Nørgaard

I denne gruppe kan psykologer og læger gøre sig erfaringer med forskellige terapeutiske retninger - med gruppen som det bærende element.

Gruppedeltagerne arbejder med egne problemstillinger indenfor 4 forskellige terapeutiske retninger: systemisk/narrativ, kognitiv, eksistentiel og mentaliseringsbaseret terapi. Gruppedeltagerne får 12 timers terapi indenfor hver retning og får på den baggrund en bredere oplevelsesbaseret erfaring med forskellige terapiretninger.

Form: Gruppen mødes i 3 timer ca. 2 gange om måneden. Indenfor hver terapeutisk retning møder gruppedeltagerne en ekspert i denne metode og får erfaring med hvad lige netop denne retning kan.

Der vil være mulighed for at drøfte den enkelte terapeutiske retning undervejs, men det er vigtigt at understrege, at det er et terapiforløb og ikke undervisning.

Pris 23.900 kr. ved betaling før 1. august 2022

Supervisionsgruppe, Maj 2022 til februar 2023

Nina Tejs Jørring, Krista Nielsen Straarup, Charlotte Sandros og Sune Bo Hansen

Supervision skaber fagligt overblik og nye indsigter - og kan give nye værktøjer til at håndtere dilemmaer og udfordringer i det daglige arbejde.

Ofte vælger vi at få supervision indenfor den terapeutiske retning, vi er uddannet i, men nogen gange kan det udvikle os fagligt og skabe nye perspektiver at blive superviseret indenfor en helt anden retning. Derfor har vi oprettet denne gruppe.

Supervisanderne modtager supervision af eksperter fra hver af de fire store retninger indenfor psykologien: den systemisk/narrative, den kognitive, den eksistentielle og den mentaliseringsbaserede metode.

Gruppen henvender sig til fagpersoner indenfor alle specialer.


Form

Gruppe-deltagerne får 12 timers supervision indenfor hver retning og får på den baggrund en bredere erfaring med forskellige metoder. Supervisorerne lægger vægt på at aktivere og inddrage gruppen.

Gruppen er primært henvendt til psykologer og læger, men der er også plads til andre faggrupper med relevant uddannelse.

Pris: 23.900 kr.

JANUAR 2022 – DECEMBER 2022

Personligt udviklingsarbejde

Gruppe til psykologer og læger, som gerne vil have erfaring med forskellige terapeutiske retninger. I gruppeforløb arbejder deltagerne med egne problemstillinger indenfor 4 forskellige terapeutiske retninger: systemisk/narrativ, kognitiv, mentaliseringsbaseret og eksistentiel terapi.

PRIS kr. 23.900 ved betaling inden den 1. december 2021.

Kunne du tænke dig at være en del af denne gruppe, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 93908383 eller sende en mail til kontakt@kompetencecenter.nu