Kontaktpersonordning og måltidsstøtte

Anoreksi og bulimi kan være komplekse lidelser, der kræver indlæggelse i psykiatrien, men den rette støtte efter udskrivelse kan forebygge langvarige forløb.

Kontaktperson-ordning

En spiseforstyrrelse af svær grad kan kræve indlæggelse eller ambulant behandling i psykiatrien, men helingsprocessen tager tid og rækker langt ud over den relativt korte tilknytning til sundhedsvæsenet. Efter et intensivt behandlingsforløb i psykiatrien kan der være brug for støtte til at vende tilbage til en normal hverdag, indtage regelmæssige måltider og/eller håndtere følelsesmæssige udfordringer. Denne støtte vil i mange tilfælde være afgørende for fortsat positiv udvikling og forebyggelse af tilbagefald.

Kontakten tager typisk udgangspunkt i dagligdags gøremål som cafebesøg, fritidsinteresser eller hjælp til genoptagelse af fysisk aktivitet. Her er viden om spiseforstyrrede tanker, mad og spisning afgørende for en troværdig relation og et hensigtsmæssigt samarbejde. 

Kompetencecentret samarbejder med kommuner om kontaktperson-ordninger. Centrets ledelse kan kontaktes for mere information om dette: 

kontakt@kompetencecenter.nu eller 93908383

Måltidsstøtte

Et liv med svær anoreksi kan medføre bekymring for at spise og angst for at tage på i vægt. Det kan føre til problemer med at gennemføre måltider, men med den rette støtte kan det lykkes at komme tilbage på sporet.

Måltidsstøtte er en specialiseret opgave, som kræver viden om og erfaring med spiseforstyrrelser. Støtten kan være både praktisk og verbal. Er den rolig, vedholdende og omsorgsfuld, øger det trygheden og afhjælper angst eller vrede.

Vi tilbyder en-til-en måltidsstøtte med en af vores erfarne konsulenter, som typisk har en baggrund som klinisk diætist eller sygeplejerske med erfaring fra den etablerede spiseforstyrrelsesbehandling.

Måltidsstøttens omfang og pris aftales med Kompetencecentrets ledelse.

Undervisning & supervision i måltidsstøtte

Måltidsstøtte kræver specialiseret viden, men med de rette guidelines kan det læres af forældre eller professionelle støttepersoner i eget hjem eller på bosted. Vi tilbyder undervisning i måltidsstøtte, og hvordan man bedst forholder sig før, under og efter et måltid. 

Vores team er sammensat af autoriserede sundhedsprofessionelle, der har arbejdet mange år indenfor spiseforstyrrelsesområdet – herunder psykologer, kliniske diætister, sygeplejerske og speciallæge i psykiatri. Vi fokuserer ikke kun på de psykologiske aspekter men tilbyder konkret rådgivning og undervisning målrettet det team eller de fagpersoner, vi kommer ud til. Undervisning og supervision varetages tværfagligt, og rådgiverteamet sammensættes således afhængigt af opgaven.

Typer af opgaver

Målgruppe

Undervisning, supervision og rådgivning er henvendt til hjemmevejledere, støttekontaktpersoner eller personale på bosteder, men kan også målrettes en bredere skare af fagpersoner, der har brug for specialiseret viden om spiseforstyrrelser og måltidsstøtte.

Kompetencecentrets ledelse kan kontaktes vedr. supervision og undervisning: kontakt@kompetencecenter.nu eller 93908383