Priser

Prisen på individuel behandling er baseret på standardiserede konsulentsatser, men vurderes og aftales individuelt efter behov. Priser på kurser, foredrag, fyraftensmøder og supervision aftales med Kompetencecentrets ledelse.

Indledende vurdering

90 min., 1500 kr.

Alle forløb startes med en indledende vurdering hos en psykolog, hvor der optages fuld journal og informeres om klinikkens behandlingsmuligheder. Der indgår ofte et lille fysisk tjek, hvor der måles højde, vægt, puls & blodtryk.


Individuel terapi

50 min., 1200 kr.

Individuelle samtaler med psykolog kan stå alene men er ofte kombineret med kostvejledning ved klinisk diætist.

Samtaler med familie eller pårørende

90 min., 1800 kr.

I forbindelse med et individuelt forløb giver det ofte mening at invitere pårørende med til en eller flere samtaler. Dette er ikke par- eller familieterapi men samtaler med fokus på den, der går i behandling, og de særlige vanskeligheder, der kan være knyttet hertil.

Kostvejledning ved klinisk diætist, første samtale

90 min., 1500 kr.

Alle forløb med kostvejledning ved klinisk diætist opstartes med en indledende samtale, hvor der optages fuld kostanamnese. Samtalen er inklusiv behovsvurdering, individuel vejledning og evt. skriftligt materiale efter behov. 

Kostvejledning ved klinisk diætist

50 min. 1200 kr.

Kostvejledning hos klinisk diætist tilrettelægges individuelt.

25 min. 650 kr.

Kort opfølgning og individuel vejledning i forhold til igangværende forløb.

Individuel kropsterapi (BBAT)

50 min., 950 kr.

Individuelle forløb i klinikken kan suppleres med kropsterapi (BBAT) ved fysioterapeut. Individuelt eller i gruppe.

Samtale med speciallæge

50 min., 1500 kr.

Klinikken har speciallæge i psykiatri tilknyttet, som kan vurdere graden af psykiske lidelser og vurdere behovet for evt. justering af medicin.

30 min., 800 kr.

Opfølgende samtale hos speciallæge i psykiatri.

Måltidsstøtte inkl. forberedelse & vejledning

950-1350 kr.

Måltidsstøtte i hjemmet, på cafe eller i klinikkens lokaler kan være en hjælp til at komme igang med regelmæssige måltider.

Eftermiddagsgruppe for voksne

20 sessioner á 3 timer, 6 deltagere 

19.900 kr.

Eftermiddagsgruppen mødes ugentligt og har både psykolog og diætist tilknyttet. 

Gruppe for unge

20 sessioner á 3 timer, 6 deltagere 

21.900 kr.

Unge-gruppen mødes ugentligt og har både psykolog og diætist tilknyttet. Desuden er der en pårørendesamtale ved siden af gruppen. 

Gruppe for pårørende / forældre

3 sessioner á 2 timer

4.500 kr.

Denne gruppe er for forældre og pårørende til unge voksne, der går i behandling for en spiseforstyrrelse i Kompetencecentret eller i psykiatrien. 

Gruppen mødes 3 gange med to ugers mellemrum og faciliteres af psykolog og diætist. 

Bankkonto 3409-12734425

CVR nr. 40268383

Der udskrives faktura, og betalingen foregår via bankoverførsel indenfor 8 hverdage.

Sundhedsforsikring

Behandlingen i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser kan betales af en sundhedsforsikring - og nogle gange af forældres sundhedsforsikring. 

Du skal blot undersøge hvad dit forsikringsselskab vil dække. 

Tilskud fra Sygeforsikringen "danmark"

Du kan modtage tilskud til din behandling hos os, hvis du er medlem af Sygeforsikringen “danmark”. Du kan læse mere om tilskudstaksterne fra Sygeforsikringen “danmark” på nedenstående links:

Afbudsregler

Bliver du forhindret i at møde op til en aftalt tid, bedes du følge nedenstående regler: